Vättern Fakta – Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Projektnamn: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Materialet som användes vid analyserna var de fångstdata som sportfiskaren Mikael Hedin har insamlat under perioden 1982-2007 i Vättern. Materialet i sin helhet uppgick till 1593 fångade harrar. Fångstdatan analyserades med hjälp av konditionsindex över åren. Resultat: Konditionsindex för […]