Statusklassificering av vattendrag

Projektnamn: Statusklassificering med avseende på fisk i Jönköpings län

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Jönköpings Fiskeribiologi AB tagit fram förslag på statusklassificeringar med avseende på parametern fisk för de vattendrag som är utpekade som vattenförekomster inom Jönköpings län, samt Vätterns tillflöden inom Västra Götalands län.

Resultat: Utifrån elfiskedata under perioden 2007-2012 och beräkningar enligt VIX har förslag till statusklassificeringar av parametern fisk tagits fram för sammanlagt 246 vattenförekomster. För respektive vattenförekomst har, förutom ett förslag till klassning, en sammanställning av använd data och säkerhet i bedömningen, samt en motiveringstext tagits fram.

Tre exempel finns nedan. Klicka på bilderna för att se större versioner.

 


RSS 2.0 | Trackback.