Statusklassificering av vattendrag

Projektnamn: Statusklassificering med avseende på fisk i Jönköpings län Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: På uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län har Jönköpings Fiskeribiologi AB tagit fram förslag på statusklassificeringar med avseende på parametern fisk för de vattendrag som är utpekade som vattenförekomster inom Jönköpings län, samt Vätterns tillflöden inom Västra Götalands län. Resultat: […]

Vätterharren

Projektnamn: Vätterharren Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vätternvårdsförbundet. Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB genomför fortlöpande utredningar, undersökningar, uppföljningar och resultatsammanställningar rörande Vätterns harrbestånd på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings Län och Vätternvårdsförbundet. Flertalet av dessa uppdrag har publicerats via Vätternvårdsförbundets digitala dokumentserie FAKTA. Resultat: Exempel på genomförda uppdrag är sammanställning och utveckling av flugutterfiske som […]