PITtag-märkning för smoltstudie i Vätterbäck

På uppdrag av Jönköpings kommun har Jönköpings Fiskeribiologi AB under 2021 och 2022 planerat, utfört, samt utvärderat ett märkningsförsök med PIT-tagsmärkt öring i Lillån-Bankeryd. Arbetet genomfördes tillsammans med Sportfiskarnas lokalkontor i Jönköping och Jönköpings kommun.

I slutet av november 2021 märktes under en arbetsdag drygt 200 öringungar med PIT-tagmärken (små RFID-sändare i glashöljen som läggs i bukhålan på fisken). Någon dag senare märktes ytterligare cirka 50 öringar som även de kommer att ingå i studien, men också i en studie tillsammans med Sportfiskarna och Göteborgs universitet. Under våren 2022 monterades sammanlagt 9 stycken antenner upp fördelade på 4 olika lokaler för att kunna följa hur snabbt fisken, som väljer att bli smolt, vandrar ut till Vättern. Totalt registrerades 177 detektioner under perioden 26:e mars till 29:e maj, varav av tre individer stod för drygt 80 % av detektionerna. Någon tydlig aktivitet avseende antalet unika individer som registrerades per datum gick inte att utläsa mer än att majoriteten av registreringarna skedde under perioden 8:e april – 12:e maj.

Resultaten från utvandringen våren 2022 medger dessvärre inga analyser eller långtgående slutsatser till följd av den begränsade mängden registreringar. Den troligaste förklaringen till att inte fler utvandrande smolt registrerades är att de redan hade lämnat vattendraget i samband med ett högflöde i slutet av februari, innan antennerna monterades. Detta trots att antennerna monterades och togs i drift baserat på erfarenheterna från tidigare smoltutvandringsstudier i Vätterns tillflöden. Däremot kan det konstateras att metodiken som sådan fungerade mycket bra. Troligen är det en även effektivare och tillförlitligare metod för att studera smoltutvandringen jämfört med enbart ryssjor på våren.

Fisken samlades in med två elfiskelag.
Fisken märktes i vår mobila fiskmärkningsstation och allt digitaliserades på plats ute i fält.
Innan återutsläpp av fisken fick de gå en tid i en sump i bäcken för att se så att allt gick väl för dem.

RSS 2.0 | Both comments and pings are currently closed.