Vätterharren

Projektnamn: Vätterharren Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vätternvårdsförbundet. Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB genomför fortlöpande utredningar, undersökningar, uppföljningar och resultatsammanställningar rörande Vätterns harrbestånd på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings Län och Vätternvårdsförbundet. Flertalet av dessa uppdrag har publicerats via Vätternvårdsförbundets digitala dokumentserie FAKTA. Resultat: Exempel på genomförda uppdrag är sammanställning och utveckling av flugutterfiske som […]

Hornåns mynning, Habo kommun

Projektnamn: Hornåns mynning Kommun: Habo kommun Beskrivning: Hösten 2012 återuppbyggdes den strömkoncentrator som funnits i Hornåns mynning sedan tidigt 1900-tal. Den tidigare koncentratorn raserade i och med en kraftig islossning vintern 2010.  Koncentratorns syfte är att hålla Hornåns utflöde i Vättern samlat för att underlätta fiskuppvandringen i ån. Väggarna byggdes upp av dubbla stockmattor som har […]

Vättern Fakta – Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Projektnamn: Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007 Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Beskrivning: Materialet som användes vid analyserna var de fångstdata som sportfiskaren Mikael Hedin har insamlat under perioden 1982-2007 i Vättern. Materialet i sin helhet uppgick till 1593 fångade harrar. Fångstdatan analyserades med hjälp av konditionsindex över åren. Resultat: Konditionsindex för […]