Vätterharren

Projektnamn: Vätterharren

Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vätternvårdsförbundet.

Beskrivning: Jönköpings Fiskeribiologi AB genomför fortlöpande utredningar, undersökningar, uppföljningar och resultatsammanställningar rörande Vätterns harrbestånd på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings Län och Vätternvårdsförbundet. Flertalet av dessa uppdrag har publicerats via Vätternvårdsförbundets digitala dokumentserie FAKTA.

Resultat: Exempel på genomförda uppdrag är sammanställning och utveckling av flugutterfiske som övervakningsmetod av Vätterharren. Uppföljning av biotopvårdsåtgärder. Planering och sammanställning av lekfiskräkning, kräftdecimeringsfisken, romtäckt och odlingsförsök, rompredationsstudier och återintroduktion av harr. Undersökningar av harrens kondition, samt öringtätheterna i de nedre delarna av Vätterns tillflöden.

 

Rapporterna finns här på Vätternvårdsförbundets hemsida.

 

 


RSS 2.0 | Trackback.